Introducing InterShoot 2024

A welcome message from the InterShoot Chairman

Click here for the Dutch version – Klik hier voor de Nederlandse versie

Preface

Dear friends, it is with great pleasure that we welcome you to the 45th edition of InterShoot.

To many this year's event will be a very special one. Especially to those athletes who will participate for the very first time in an international setting. To them I would like to say: "Be prepared to be as nervous as a cat in a room full of rocking chairs." But rest assured, being nervous is all part of the game. In fact, one actually needs a certain amount of stress to perform. Even the most experienced athletes are nervous at the start of the match. Some more than others but still. My advice to everyone: enjoy! Enjoy competing in this event, enjoy making new friends and enjoy gaining a fantastic experience during the next few days.

There are three athletes to whom this is also a very special event. Mr. Weith Andersson, Mr. Staffan Oscarsson and last but by no means least Mr. Ragnar Skanaker are three of the original four Swedish athletes who won the Air Pistol Team World Championship in 1979 (a lifetime ago) in Korea. When I started target shooting in 1972 Mr. Skanaker, who will turn 90 years old (or young) this year, was already considered a legend. It is quite an honour to have these guys participating.

For some of us however this 45th edition will be a very special one too but for a different reason.  Last year I already announced the retirement from InterShoot in 2024 of John, René and myself. And also Mrs. Wil de Jong, widow of the late founder of InterShoot, Mr. Stek Geerts, has recently informed us that this will be her last InterShoot as well. In my last year's introduction, I already informed you about us being in the process of rounding up a new board for InterShoot. Four new board members had already been found but we were still on the look out for a fifth team member. As you can see in this year's program, we indeed managed to find a fifth person to complete the team: Mr. Walter Jaegermann. Over the years Walter has been, and still is, in charge of the musical support during the matches. But above all he has proven to be a well experienced board member as well.

Traditionally on Friday evening we have dinner together with all the volunteers and jury members. It is our way of expressing our appreciation to the volunteers, who by the way do not get paid one single penny, for all the effort and time they put into making InterShoot possible. This year, on Friday evening as per usual, I will give a short "thank you" speech and subsequently formally pass on the gavel to Mrs. Gerda Lejeune. This means that, starting Saturday, the new InterShoot board, Gerda - Marieke - Taeke - David and Walter will be in charge of events. Also, on behalf of both John and René I wish the new board lots of success and fun with organizing future InterShoot editions.

I wish you all a very pleasant and successful stay in The Hague.

Martin Finkelnberg
Chairman

Dutch version - Nederlandse versie

Voorwoord

Beste vrienden, het is met groot genoegen dat wij u verwelkomen op de 45e editie van InterShoot.

Dit evenement heeft dit jaar een bijzondere betekenis voor velen, vooral voor de atleten die voor het eerst deelnemen in een internationale omgeving. Voor hen wil ik het volgende bericht delen: "Bereid je voor om net zo zenuwachtig te zijn als een kat in een kamer vol schommelstoelen." Maar wees gerust, zenuwachtig zijn is normaal en hoort bij het spel. Sterker nog, een zekere mate van stress is nodig om goed te presteren. Zelfs de meest ervaren atleten voelen nervositeit aan het begin van een wedstrijd, sommigen meer dan anderen. Mijn advies aan iedereen is simpel: geniet! Geniet van de competitie in dit evenement, maak nieuwe vrienden en koester de mogelijkheid om een onvergetelijke ervaring op te doen in de komende dagen.

Er zijn drie atleten voor wie dit evenement een bijzondere betekenis heeft. In 1979 (wat als een leven geleden voelt), wonnen de heren Weith Andersson, Staffan Oscarsson en last but not least, Ragnar Skanaker, als team voor Zweden het wereldkampioenschap Luchtpistool in Zuid-Korea. Toen ik begon met de schietsport in 1972, werd de heer Skanaker, die dit jaar de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt (of beter, 90 jaar jong blijft), al beschouwd als een legende. Het is werkelijk een eer dat deze heren deelnemen aan ons evenement.

Voor sommigen van ons zal deze 45e editie echter heel speciaal zijn om een andere reden. Vorig jaar kondigde ik al aan dat John, René en ikzelf met pensioen zouden gaan bij InterShoot in 2024. Bovendien heeft mevrouw Wil de Jong, de weduwe van de overleden oprichter van InterShoot, de heer Stek Geerts, ons onlangs laten weten dat dit ook haar laatste InterShoot zal zijn. In mijn introductie vorig jaar informeerde ik u al dat we bezig waren een nieuw bestuur voor InterShoot te vormen. We hadden al vier nieuwe bestuursleden gevonden, maar zochten nog naar een vijfde teamlid. Zoals u kunt zien in het programma van dit jaar, is het ons inderdaad gelukt om een vijfde persoon te vinden om het team compleet te maken: de heer Walter Jaegermann. In de loop der jaren is Walter verantwoordelijk geweest en blijft hij verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding tijdens de wedstrijden. Bovendien heeft hij bewezen een ervaren bestuurslid te zijn.

Traditioneel hebben we op vrijdagavond een diner samen met alle vrijwilligers en juryleden. Dit is onze manier om onze dankbaarheid te tonen aan de vrijwilligers, die overigens geen enkele vergoeding ontvangen, voor alle inspanning en tijd die ze steken in de organisatie van InterShoot. Dit jaar zal ik op vrijdagavond, zoals gebruikelijk, een korte "dankwoord" toespraak geven en vervolgens officieel de voorzittershamer overdragen aan mevrouw Gerda Lejeune. Dit betekent dat vanaf zaterdag het nieuwe InterShoot-bestuur, bestaande uit Gerda, Marieke, Taeke, David en Walter, verantwoordelijk zal zijn voor de evenementen. Namens John, René en mijzelf wens ik het nieuwe bestuur veel succes en plezier bij het organiseren van toekomstige InterShoot edities.

Tot slot wens ik u allen een aangenaam en succesvol verblijf in Den Haag.

Martin Finkelnberg
Voorzitter